יחזקאלי ואונגר-משיח: האם עובדים מנותקים הם עובדים פחות טובים?

'עובדים מנותקים' כעובדים, שאינם מחוברים אפילו בקשר איכותי אחד עם העובדים / המנהלים האחרים בארגון. עובד מנותק הוא פרודוקטיבי פחות מעובדים מחוברים, אבל מחוברות של עובדים היא בראש ובראשונה בעיה ניהולית. לא של העובדים!