נושא לימוד: עבודות גמר בקורסים באכיפת חוק

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Henry Hagnäs לאתר flickr] הדגשים נושא צריך להילקח מתוך הרשימה המצ"ב, או כל נושא אחר שיימצא מתאים ויאושר. על התלמיד לקבל אישור מראש מהמרצה, במייל (yehezkeally@gmail.com) או בעל פה; ההגשה בקובץ WORD, לפי כל כללי הכנת עבודה אקדמית (דוגמה טובה לעבודה: אסף צור – בין אי וודאות ומזל) את העבודות שילחו למייל: yehezkeally@gmail.com.…