רוני אקריש: עצוב לי… הרהורים על נאיביות וטרור

ההתנקשות בסלמן רושדי: כשאנו כבר לא יודעים איך לצמצם את העלבון; כשאיננו מסוגלים יותר לעצור את מובילי השנאה ואת הקריאות לרצח על ידי אותה אמונה טרוריסטית, האם עלינו להסתפק בהנפת ערכי המוסר שלנו - הכל כך נדיבים בנאיביות שלהם - או ש...?