רקפת ששון: סגנונות ניהול והדקויות שביניהם

סגנון ניהול (Management style) הוא קבוצת דפוסים של קבלת החלטות, ביחס לכפיפים בארגון. סגנונות ניהול משתנים מאדם לאדם, מארגון לארגון, ומסוג תעשייה אחד למשנהו. המאמר מביא שני מודלים המדגישים סגנונות ניהול קוטביים, ומודל שלישי, מורכב יותר, המאפשר הבחנה בין דקויות...