רקפת ששון: ארגוני שווק ופרסום על סף הכאוס

המושג, "גיהינום תחרותי", מעולם לא התאים יותר, למציאות, שבתוכה מתמודדות חברות השיווק והפרסום. הן מאופיינות בתחרות קשה - בתוכן וביניהן - ושום דבר יותר אינו בטוח: נתחי השוק שלהן, עובדיהן, לקוחותיהן, המודל העסקי ורלוונטיות הטכנולוגיות שלהן - כולם מאוימים... את המאמר הזה אקדיש לתמונת המצב הפנימית, והלא פשוטה, בתוך הארגונים הללו...