גרשון הכהן: התנגשות הגיון השגרה למול דרישות מצב החירום

מפתה להיאחז בטענה שאילו מראשית מגפת הקורונה, היו מפקידים את הטיפול במשבר בידי מערכת הביטחון - פיקוד העורף - העניינים היו מנוהלים נכון יותר והתוצאות היו טובות יותר. הגיוני לשווע לישועה שתבוא מידי ארגון המופקד בהגדרת ייעודו להתמודדות במצבי חירום. אלא שמדובר באשליה שראוי להתבונן בשורשיה...

אפרים לאור וגרשון הכהן: קורונה – אסטרטגית ניהול ואסטרטגית יציאה

בעשורים האחרונים התרחשו אירועים, שהיו מעבר לכל תחזית של המפריזים, גם המחמירים ביותר; אך עובדה היא שהם התרחשו. אנה קארנינה, של טולסטוי (ראו תמונת כריכה משמאל) נפתח במשפט הידוע: "כל המשפחות המאושרות מאושרות בדרך דומה, כל המשפחות האומללות, אומללות כל אחת על פי דרכה." בהשלכת הגיון זה למצבי חירום, ניתן להציע: "כל מצבי השגרה דומים זה לזה, מצבי החירום שונים זה מזה, הם מצבי חירום, כל אחד על פי דרכו."...