יחזקאלי ואונגר-משיח: ארגונים זה לא רק אנשים…

כאשר אנו מסתכלים על הארגון כרשת - על חלוקת העוצמה בו, שיתופי הפעולה, צווארי הבקבוק, האינטראקציות, הממשקים, הנתקים, הקליקות וכדומה - מתגלה לנו שם תמונה מרתקת ומעוררת מחשבה: המערכות הממוחשבות מנהלות עובדים, ומשתלטות עוד ועוד על מוקדי עוצמה בארגון!