גרשון הכהן: בחזרה לעתיד

לכל עם יש סיפור היסטורי המכונן זהות לאומית. עם ישראל אינו ייחודי בעניין זה. מה שייחודי הוא הסיפור והאופן בו קבעו לספר אותו: "זהו לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים...השנה כאן לשנה הבאה בארץ ישראל, השנה עבדים לשנה הבאה בני חורין." אלה מילים פשוטות המזמינות שאלות: האם עודנו עבדים?  האם איננו בארץ ישראל? ...