לי שי זלוצ'ובר: כיצד נעלה מוטיבציה ונשפר ביצועים?

אחת ההנחות הרווחות בשנים האחרונות היא שמוטיבציה היא תופעה דינמית, כלומר, זה לא שאדם "מונע" או "לא מונע" להצליח, אלא מדובר על רצף. משמע, ניתן להניע אדם ולעורר בו מוטיבציה. הבנה זו הובילה לשינוי בהתמקדות בכך שיש צורך באנשים בעלי מוטיבציה גבוהה על מנת להניב הצלחה...