בריכטה, רזי ויחזקאלי: יחידה 101 – אי על סף הכאוס

יחידה קטנה אחת - שמנתה כמה עשרות לוחמים וששרדה שישה חודשים בלבד - שינתה את צה"ל, את תרבותו ואת האתוס שלו. זהו מודל - צבאי מחד גיסא וניהולי מאידך גיסא - יוצא דופן באפקטיביות שלו. לרגל 65 שנים ליחידה מובאת החוברת הזו לפניכם, ויש לה שתי מטרות עיקריות: לתאר את ההיבט הניהולי של הפרשה; ולספר את הסיפור המלא של היחידה.