אלי בר און: ביטחון הוא כלכלה בסיסית

הסכנה הגדולה ביותר היא הקיפאון שגורמת ההפתעה מחזרת עידן הצבאות הגדולים. אסור לקפוא כמו שועל שהסתנוור מאורות הרכב השועט לעברו וקפא על הכביש. היחלצות מנחיתות אסטרטגית מחייבת השקעה עצומה; והיא חייבת להתבצע כבר היום ובהיקף שנתי של מיליארדי ש"ח רבים. המשמעות היא שנשלם מחירים קשים בתחומים אחרים.

דורון מצא: מדוע השמאל לא ינצח בבחירות הבאות, גם לא הימין; אבל, נתניהו אולי כן?

אם יש דרמה בסקר של ערוץ 12 הרי שהיא קשורה בכך שהחברה הישראלית איננה מוגדרת פוליטית דרך ציר הזהות הקלאסי של ימין / שמאל וגם לא דרך הציר הסוציולוגי של ישראל הראשונה / שנייה. הצירים הללו אמנם נוכחים בשדה החברתי-פוליטי הישראלי אבל משניים ביחס לתהליך המכונן שמגדיר את החברה הישראלית זה למעלה מעשור...