יתירות באתר ייצור ידע

יתירות (Redundancy) וגם עתודות משאבים (Resources) הם עודף שמתהווה במערכת מורכבת. הטבע משתמש ביתירות כדי לעזור למערכות לשמור על חוסנן; להסתגל לשינויים; לפתח אנטי שבירות; ולצלוח משברים. רק שמערכות מורכבות מעשה ידי אדם מושתתות על יעילות; ויעילות אינה סובלת יתירות... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות יתירות והשלכותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

גרשון הכהן: בשבח היתירות

גם עשרות שנים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, ממשיכים להתקיים בה מוסדות לאומיים מקבילים, מחוץ למערכת השלטון הרשמית, דוגמת הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, קרן היסוד וקרן קיימת לישראל. מומחי ממשל ומנהל ציבורי נוטים לערער על כך, בקריאה לביטולם. בדברי הבאים אציג לערעור זה מענה עקרוני, המושתת על תפיסה אחרת, מזו הרווחת. מדובר בתפיסה כוללת לתפקידם החיוני של מערכות כפולות ומתחים בהנהגת אדם וחברה...

פנחס יחזקאלי: פרדוקס היתירות – לא יעיל אבל אפקטיבי!

יתירות (Redundancy) או עתודות משאבים (Resources) מתארים מצב או תכונה של כפילות; עודף בערך מסוים של המערכת; תוספת מעבר לנדרש או הנורמלי. יתירות מנוגדת ליעילות, אולם בטבע וגם בארגונים, היא מבטיחה לעתים אפקטיביות. אפילו בקרב יצורים הנחשבים 'חרוצים', קיימת יתירות בהיקף רחב...