יתירות באתר ייצור ידע

יתירות (Redundancy) וגם עתודות משאבים (Resources) הם עודף שמתהווה במערכת מורכבת. הטבע משתמש ביתירות כדי לעזור למערכות לשמור על חוסנן; להסתגל לשינויים; לפתח אנטי שבירות; ולצלוח משברים. רק שמערכות מורכבות מעשה ידי אדם מושתתות על יעילות; ויעילות אינה סובלת יתירות... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות יתירות והשלכותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

פנחס יחזקאלי: פרדוקס היתירות – לא יעיל אבל אפקטיבי. אוגדת עזה כמקרה בוחן

לאחר ההתנתקות בקיץ 2005, נבנו מחדש מפקדות אוגדת עזה וחטיבותיה. ההיגיון הצבאי חייב את מיקום מפקדות החטיבות רחוק ממפקדת האוגדה, על מנת להקנות להן יתירות, שתגביר את חוסנן. בעת מבחן. אבל, בשם היעילות הכלכלית והניהולית, מוקמו מפקדות החטיבות בצמוד אליה ובסמוך לגבול. את המחיר שילמנו כולנו בבוקר ה- 7 באוקטובר 2023, עת נכבשו מפקדות האוגדה וחטיבותיה ע"י הכוחות הפלסטיניים (ראו תמונה למעלה), והאוגדה על חטיבותיה, שותקה בפעולת סער מהירה אחת.