אבי הראל: מנהיג צבאי ונביא – לדמותו של יהושע

פרשת וילך עוסקת בהרחבה במעבר השלטוני ממשה ליהושע. האחרון מתואר הן כמצביא והן כנביא, ואף כנותן התורה. ברור כי המספר המקראי מעצב את דמותו של יהושע בדמותו של משה, ולעיתים עושה זאת על דרך ההנגדה. כך או אחרת, יהושע נכנס לתפקידו, ומוביל את בני ישראל במסעם הצבאי בכיבוש ארץ כנען, והופך למנהיג הבלתי מעורר של העם כולו...

אבי הראל: מינוי יהושע ליורשו של משה

מוצאו של יהושע הוא משבט אפרים, שבט שהתמודד מול שבט יהודה על הנהגת העם לאחר הכניסה לארץ כנען. עצם הבחירה במנהיג דווקא משבט אפרים, ולא משבט יהודה, גם אם המדובר בתקופה מוגבלת, יש בה אמירה ברורה, שכל העם צריכים להיות שותפים להנהגה, ואין רק שבט או שניים שהם מיוחסים ורק להם מחלקים מינויים במסדרונות השלטון...