יונתן ווינברג: 'שוברים שתיקה' בין היועץ לריבון

יועץ צריך להיות בהיר, וחכם ופיקח; אבל בעיקר, הוא צריך לשמור על מעמדו גם כשהשלטון מתחלף. הריבון צריך להתלכלך. צריך גרדום. ומג"ב. ויס"מ, והוא צריך לדעת ללכת מכות. ולהרוס בתים. ולהטיל עוצר... 'שוברים שתיקה' בין היהודי היועץ, ליהודי הריבון...