פנחס יחזקאלי: להיות בן חסות – 'דימי' – בארצנו…

אם יהודי או נוצרי חיים כאן, הם צריכים לחיות בחסות האסלאם, מה שמכונה 'דימי'. בתמורה, הוא מציית לכללים שנכפים עליו, ומשלם דמי חסות לבעלי הבית המוסלמים. לכן, מה שמותר למוסלמי אסור ל'דימי', כל עוד לא הותר לו. לכן, אנחנו לא עושים טובה כשאנחנו נותנים, והם מקבלים; וזה טבעי ש'נותנים לנו בראש' כשאנחנו לא מצייתים לכללים...

אלי בר און: לבזר את משק החשמל

חברה טכנולוגית מודרנית אינה יכולה לפעול ללא חשמל. אבל, איך לייצר אותו? הנושא הזה עדיין אינו מצוי במרכז תשומת הלב הציבורית, סביר שבקרוב יהיה. בתחום זה, חלו לאחרונה התפתחויות חשובות; שתהיה להן תרומה גדולה לאיכות הסביבה ולתלות המטרידה בספק החשמל. במשפט אחד: משק החשמל חייב לעבור מריכוז לביזור!