פנחס יחזקאלי: להיות בן חסות – 'דימי' – בארצנו…

בעקבות הפיגוע במתפללי בית הכנסת בירושלים, בליל שישי, ה- 27 בינואר 2023, תיעדו עצמם ערבים בטיק טוק רוקדים בזים ולועגים ליהודי במעלית בית החולים. מאיפה נובע הבוז והלעג? התופעות הללו מוכרות היטב לבני עדות המזרח. יש להן שורשים המושרשים היטב באסלאם - שהוא איננו רק דת אלא גם מסורת ותרבות ודרך חיים - והן רלוונטיות לתחום היחסים שבין אדם לחברו, כמו גם ליחסים הבינלאומיים בינינו לבין העולם הערבי!

אלי בר און: לבזר את משק החשמל

חברה טכנולוגית מודרנית אינה יכולה לפעול ללא חשמל. אבל, איך לייצר אותו? הנושא הזה עדיין אינו מצוי במרכז תשומת הלב הציבורית, סביר שבקרוב יהיה. בתחום זה, חלו לאחרונה התפתחויות חשובות; שתהיה להן תרומה גדולה לאיכות הסביבה ולתלות המטרידה בספק החשמל. במשפט אחד: משק החשמל חייב לעבור מריכוז לביזור!