אלי בר און: חמקנות – המענה לאיום של טילי הנ"מ ארוכי הטווח

חמקנות היא התשובה של חילות האוויר המתקדמים בעולם, ושל יצרניות המטוסים החשובות, לאיום המתגבר של טילי הנ"מ ארוכי הטווח, איום שהפך את חילות האוויר - כפי שאנחנו רואים במלחמת רוסיה אוקראינה - לפחות רלוונטיים בשדה הקרב.

יצחק בריק: מלכודת ה- F-35

יוקרו ואחזקתו השוטפת של ה- F-35 הם אסטרונומיים; והליקויים שיש צורך לתקן 'תוך כדי תנועה' מכבידים מאוד על הפעלתו המבצעית. המצב הזה פוגע בגמישות האסטרטגית של צה"ל ומדינת ישראל; והאילוצים התקציביים שהוא יותר, אינם מאפשרים כמעט יכולת להסיט תקציבים למערכים אחרים כמו חיל טילים ( טק״ק) ולאמצעי לחימה חדשים ביבשה, בעלי חשיבות קריטית בשדה הקרב העתידי...