אבי הראל: אחד עשר יום מחורב, הר שעיר וקדש ברנע

הכותרת של ספר דברים כוללת ציוני מקומות ואזכורי מועדים המתייחסים לדברי משה שיובאו בהמשך דבריו. פתיח המתאר פירוט גיאוגרפי או כרונולוגי מצוי גם בספרי ויקרא ובמדבר, אולם הפתיח בספר דברים ארוך יותר ומפורט יותר...