יחזקאלי ואונגר משיח: ועד עובדים נולד…

שנת 2018 הייתה השנה שבה החלו עובדים - בענפי הביטוח, הסלולרי, האשראי והפיננסים - להתארגן בוועדי עובדים. קצת לפני ה'בום' התקשורתי הגדול - שהכניס לדריכות הנהלות רבות - ביצענו ניתוח רשתות ארגונית שגרתי אצל אחד מלקוחותינו, באחד מהמגזרים הללו. התוצאות הפגישו אותנו עם תופעה שטרם אבחנו במהלך כמעט 20 שנות אבחון רשתי...

התאגדויות עובדים – וועדי עובדים באתר ייצור ידע

עד עובדים או התאגדות עובדים הוא נציגות של עובדים במקום עבודה מאורגן. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות ההתאגדויות עובדים והשלכותיהן, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!