הפער הגדל בין אפקטיביות ליעילות והשפעתו על השבחת הערך הארגונית

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Jurgen Appelo לאתר flickr] השינוי הפרדיגמטי המתהווה בחשיבה הניהולית המערבית המודרנית משפיע, בין היתר, על התפתחותם של מושגים בסיסיים בתחום הניהול, ומשנה את משמעותם באופן קיצוני. השינוי הזה איננו תיאורטי בלבד, ויש לו השלכות רבות על דפוסי ניהול קיימים ועל יכולתם של מנהלים להשביח את ערך הארגון שעליו הם מופקדים. נדגים זאת בעזרת משמעותם…

פנחס יחזקאלי: 'הגשר על הנהר קוואיי' – המחשה ליצירת אנטרופיה חברתית ולשריפתה

השימוש (החריג, ראו בהמשך...) במושג "אנטרופיה", "ייצירתה" ו"שריפתה" לתיאור השבחת הערך הארגונית או לחלופין, לירידתו, הוא אחד המעניינים בספרות הניהולית החדשה. הוא מאפשר לנו להבין טוב יותר תופעות של "יצירת ערך" ו"ירידת ערך" בארגונים, ואת הדרכים להתמודד עימן...