פנחס יחזקאלי: נושא לימוד – משטרות אינן חיות לעד

פער הרלוונטיות - המאפיין את משטרת ישראל – יוצר לה מתחרים, שתופסים את מקומה, 'מתחת לרדאר'. פרק זה מציג כדוגמה את אחת המשטרות העירוניות המפותחות בישראל: החברה לביטחון ולסדר ציבורי בראשון לציון. החברה רווחית מבחינה כלכלית! כשהוקמה, ניתן דגש על איוש בכירים מהמשטרה: ניצב כמנהל ותת ניצב כסגן (שניהם התנגדו לשיטור הקהילתי כשהיו בשירות)... ניתן להתרשם שנבנתה פה אלטרנטיבה ממשית... בדף זה מרוכז כל חומר הלימוד הרלוונטי לפרק.