חגית לרנאו: 'הודאה תחת השפעה', ועוד…

המשפט של אלישע חיבטוב בבית המשפט המחוזי התקיים באווירה תומכת הרשעות שווא, שבה - גם נוכח טענות כה קשות על אופן התנהלות חקירת המשטרה - הרבה בית המשפט לתת גיבוי למשטרה ולפרקליטות, ומנגד להצליף ביקורת על הנאשם ועל עורכי דינו...