פנחס יחזקאלי: פער הרלוונטיות הגובר של מערכת הביטחון

כיוון שגם מדינה היא סוג של ארגון, ניתוח המציאות הפוליטית של חיינו, בכלים ארגוניים, יכול להעלות תובנות שאינן עולות בדרך כלל, בשיח הפוליטי הרגיל... למשל: מה הייתם אומרים על חברה, שבה ממנים הבעלים, לאורך שנים, מנהלים, שהם 'לעומתיים' לדרכם ולהשקפת עולמם? 

היועץ המשפטי לממשלה והדרג המדיני – אנטומיה של נישואין בעייתיים

[תמונת אביחי מנדלבליט נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי צה"ל. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY 2.0; תמונת בנימין נתניהו נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי ה- State Department, והיא נחלת הכלל] החלפת יועץ משפטי לממשלה בסוף 2009, הייתה הזדמנות טובה לבחון את מערכת היחסים הסבוכה שבין ממלאי התפקיד הללו עם הדרג הפוליטי,…