הרן פינשטין: עו"ד דינה זילבר ופעמוני המשילות המצלצלים

בניגוד לרבים הכועסים על עו"ד דינה זילבר, אני חושב כי יש לברך אותה. היא חשפה בנאום אחרון שלה כמשנה לפרקליט המדינה את עמדתה ואת גישתה הפוליטית. מתוך שלא לשמה באה לשמה. אם היה צורך להציג בפני הציבור גישה פוליטית של בעלת תפקיד כה בכיר בפרקליטות - באה הנואמת וסיפקה צורך זה...