יצחק בריק: קשר של שתיקה ודיווחים לא אמינים בצה"ל

מפקדים, קצינים ונגדים, שלא היה בידם כוח אדם מספיק לבצע את המשימות, הכלולות בתכניות העבודה, פנו למפקדיהם בנידון. התשובה שקיבלו הייתה, שידעו להסתדר עם מה שיש. כשפנו שוב, הוער להם שהם בכיינים; ואם הם לא מסתדרים, הם יכולים ללכת הביתה; ויוחלפו בכאלה שיכולים. המסקנה של רבים מהקצינים הייתה, שאין טעם לעלות בעיות; משום שאף אחד לא באמת מקשיב ומוכן לנסות לעזור בפתרון...