פנחס יחזקאלי: דוגמה אישית יש כיום רק בספרי מנהיגות!

דוגמה אישית היא מושג הלקוח מתורת המנהיגות, המתאר התנהגות נכונה וראויה, אשר מהווה מודל לחיקוי, שיש לה השפעה חזקה על הכפיפים, הרבה מעבר להפעלת סמכות ישירה. דוגמה אישית מאפיינת חברות צעירות, דינאמיות ובריאות. היא אינה קיימת בחברות זקנות, הסובלות מסטגנציה ומהתפוררות.

הפקודה "אחרי" והתפיסה שמאחוריה – המיתוס והשלכותיו

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי SobControllers לאתר flickr] [מאמר זה נכתב ביחד עם דר אורית שלו. הוא ראה אור לראשונה בכתב העת משאבי אנוש, בספטמבר 1995] פיקוד וניהול אינם היינו הך: החלטה פיקודית חותרת לאפקטיביות טקטית או אסטרטגית, ומכוונת לפיקוד ולבקרה של כוח צבאי, בתנאים קיצוניים של מלחמה. החלטה ניהולית חותרת ליעילות ביחסי תשומות-תפוקות, ומכוונת…