פנחס יחזקאלי: גאופוליטיקה – הקשר שבין הגאוגרפיה ליחסים הבינלאומיים

גאופוליטיקה הוא תחום מחקר המנתח את מערכת היחסים הבינלאומיים מנקודת מבט גאוגרפית ודמוגרפית, ושואף לחזות התרחשויות בינלאומיות על בסיס אלה. הנחת היסוד המרכזית של הגאופוליטיקה היא שמיקומה של מדינה, גבולותיה והטופוגרפיה שלה, מהווים גורמים משמעותיים בעיצוב מדיניות החוץ שלה...