אבי הראל: ברכת כוהנים

אחד מתפקידי הכוהן החשובים ביותר הוא תפקידו לברך את בני ישראל בשם ה'. למעשה הכוהנים הם האפיק דרכו מגיעה הברכה האלוהית לעם. ברכת כוהנים הינה טקסט שירי, הבנוי על פי עקרונות השירה המקראית. ברכה זו שימשה ומשמשת עד ימינו את הכוהנים בברכתם...