אבי הראל: הפן המיסטי של ברכת כוהנים

לפי הנאמר בספר הזוהר בזמן ברכת כוהנים השכינה (ספירת מלכות) שורה על אצבעות הכוהן, ועצם הברכה עצמה עושה רושם בעולמות העליונים כך שהברכה של הכוהן שהיא התעוררות של עבודת האל למטה, היא אשר מעוררת את העולמות העליונים, ובגין כך השכינה שורה בעם ישראל. בנוסף, היות שיש בברכה זו שישים אותיות, ברכת הכוהנים מעוררת באמצעותן את העולמות העליונים הקשורים לירידת השכינה כשפע אלוהי. סיכומו של דבר, ברכת כוהנים לפי דברים אלה הינה ריטואל מיסטי מובהק, שמתכתב עם הורדת השפע של השכינה.

אבי הראל: ברכת כוהנים

אחד מתפקידי הכוהן החשובים ביותר הוא תפקידו לברך את בני ישראל בשם ה'. למעשה הכוהנים הם האפיק דרכו מגיעה הברכה האלוהית לעם. ברכת כוהנים הינה טקסט שירי, הבנוי על פי עקרונות השירה המקראית. ברכה זו שימשה ומשמשת עד ימינו את הכוהנים בברכתם...