מאיר גלבוע: הראיה הגלויה לאשמתו של סולימאן אל-עביד

הכשל העיקרי בטענות לחפותו של אל עביד הוא שאיש מהטוענים כך לא מזכיר את דבריו אל עביד למדובב, כשסיפר לו שלאחר האונס והרצח "זרק את הגופה בבורות ליד הכביש". בדיוק באותו מקום נמצאה הגופה שנתיים אחרי ההרשעה בבית המשפט המחוזי. ראיה זו נחשבת אפילו כ"ראיית זהב", מאחר שהחוקרים לא ידעו עליה בעת החקירה, ולכן לא יכלו "לשתול" אותה בזיכרונו של אל עביד...