חגית ים: אינטליגנציה רגשית – מודעות וגישה

האינטליגנציה המסורתית (IQ) עוסקת בכישורים הקוגניטיביים והרציונליים כמו כישורים אנליטיים, זיכרון של חומר, לוגיקה, יכולת הנמקה מילולית וכד'. מבחני אינטליגנציה רבים חוברו על מנת לקבוע את מנת המשכל ולאשר מה שהיה מקובל על כולם כיכולת אינטלקטואלית מולדת, יכולת גנטית. לעומתה, האינטליגנציה הרגשית (EQ) מדברת על יכולות נרכשות, שאפשר לשפר באמצעות למידה ואימון. ללא תלות במנת המשכל...