גדעון שניר: הורדת אחוז החסימה – רעיון עוועים אם לא חלום בלהות!

אם תצלח הקנוניה הזו, תהיה זו נסיגה חסרת כול אחריות עתידית לכול ממשל שיבוא בעקבותיהם. הדמוקרטיה הישראלית תדרדר לחוסר משילות אסוני כרוני, כזה שאינה יכולה  להרשות לעצמה נוכח האתגרים העומדים לפניה בכול תחומיי החיים...