איך מתקנים ביורוקרטיה מנופחת?

[בתמונה: לתקן את הביורוקרטיה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי stevepb לאתר Pixabay]

[לקובץ המאמרים, 'הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן]

ביורוקרטיות - סרטן גרורתי...

הדימוי הטוב ביותר, לטעמי, לביורוקרטיה מתקדמת הוא של סרטן גרורתי בשלב מתקדם, שהופך יותר ויותר דומיננטי בגוף ביחס לתאים הבריאים, וממשיך לגדול ללא שליטה, עד שהוא מקריס את הארגון מבפנים. לכאורה, נכון היה להגיע איתו לסוג של ריסון, שיאפשר גם לו וגם לגוף להמשיך ולחיות, אבל תאוות צבירת העוצמה שלו בלתי נשלטת עד שהוא מביא לאבדן למוות, כולל מותו שלו.

ארגונים ממשלתיים, מטבע הדברים, מתים זקופים. משמע, הם אינם יכולים למות כי הם מונופול, אבל הם מאבדים רלוונטיות עם המציאות, והוואקום שהם יוצרים מתמלא על ידי ארגונים אחרים, עמותות או ארגונים עסקיים.

זו הסיבה שיכולת ההתמודדות עם מצבים משתנים של משרדי ממשלה בכל העולם המערבי - ובוודאי בישראל - הולכת ופוחתת. המצב הזה מומחש היטב בתיאורית מחזור החיים של ד"ר יצחק אדיג'ס (המצב של שלטון הביורוקרטיה ושלטון הנהלים); ובתיאוריה של ארגונים בין כאוס לסדר של ד"ר פנחס יחזקאלי (המצב התודעתי של ארגונים בקיפאון).

[למאמר: 'מחזור החיים של ארגונים על פי אדיג'ס', לחצו כאן] [למודל מערכות מורכבות בין סדר לכאוס, לחצו כאן]

[בתמונה: הדימוי הטוב ביותר, לטעמי, לביורוקרטיה מתקדמת הוא של סרטן גרורתי בשלב מתקדם... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Clker-Free-Vector-Images לאתר Pixabay]

האם - למרות המחלה הסופנית לכאורה - ניתן להחיות ביורוקרטיות מחדש?

הפתרון הליניארי - וההגיוני לכאורה - הוא פשוט לקצץ חלק גדול מהמנגנון הביורוקרטי, שאינו פרודוקטיבי; ולהפחית נהלים. אבל, להצליח לעשות זאת בארגון עם מנגנון מנופח זה חלום באספמיה.

שהרי, תהליכי קבלת ההחלטות - של ארגונים הלוקים ב'שלטון הביורוקרטיה ושלטון הנהלים' או 'ארגונים בקיפאון' - שבויים בידיו של המנגנון הביורוקרטי; והוא לא יתיר החלטה שתפגע במעמדו ובעוצמתו.

למרות זאת, אנו מכירים מספר דרכי ההתמודדות עם מצבם הנוכחי של ביורוקרטיות מתקדמות. אמנה אותן אחת לאחת, ולאחר מכן אפרט:

  1. שינוי ארגוני מתחת לרדאר;
  2. הפיכת הארגון להיברידי: גם ביורוקרטי וגם לא;
  3. מיסוד משרד ממשלתי דומיננטי להובלת שינוי;
  4. קביעת תאריך תפוגה לכל חוק ולכל נוהל ארגוני.

שינוי ארגוני מתחת לרדאר

שינוי ארגוני מתחת לרדאר (Organizational change under the radar) הוא תהליך של רישות (נטוורקינג) ארגוני. קרי, שינוי, המבוצע בשקט ובאטיות בקשרי הגומלין של הארגון, ללא הצהרות על כוונות שינוי. זאת, במטרה לנטרל התנגדות לשינוי מצד בעלי עוצמה ארגונית, שיזהו סכנה למעמדם. מבלי שאנשי הארגון הבחינו נוצרה כבר התהוות חדשה, המשנה בהכרח את פרודוקטיביות הארגון התרבות הארגונית (תרבות ארגונית היא שינוי מתחת לרדאר, משום שהיא מחברתת את חברי הארגון, מבלי שיהיו מודעים לכך!)

[להרחבת המושג: רישות - נטוורקינג, לחצו כאן] [להרחבת המושג: התנגדות לשינוי, לחצו כאן]

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Free-Photos לאתר Pixabay]

[להרחבה בנושא: 'שינוי מתחת לרדאר', לחצו כאן] [למאמרה של שוש קמחי: 'בנק מתחת לרדאר', לחצו כאן]

הפיכת הארגון הביורוקרטי להיברידי

ארגון היברידי (hybrid organization) הוא סוג של מבנה ארגוני, שיש לו פוטנציאל לשנות את עולם החשיבה הארגוני בכללותו. זהו ארגון, זהו ארגון המשלב - שניים או יותר - מהאלמנטים הבאים: מערכות הפעלה; ערכים; ודרכי פעולה שונות. המשמעות בפועל היא שהארגון מתיר קיומם של יוזמות עצמאיות כחלק ממנו - מעין איים ששייכים אמנם אליו, אך יושבים על סף הכאוס -. מעין 'סטארט אפים' פנימיים או, ליתר דיוק, 'סטארט אינים' רזים וגמישים, שנוהלי הארגון והנחיותיו אינן חלות עליהן, ושמאפשרות לו להתמודד בתחומים המחייבים פתרון בדרך של הפרטת ההתמודדות עם בעיות, לא לגורמי חוץ אלא לסטארטאפים פנים ארגוניים, מחוץ לשליטת המנגנון הביורוקרטי. הסטרארטאפים הפנימיים הללו יכולים להצליח ולהתמסד, בדרך כזו או אחרת; וגם להיכשל ולהיעלם בתהליך של ברירה טבעית.

[להרחבה בנושא 'ארגונים היברידיים', לחצו כאן] [לדוגמה כזו: יחידה 101 בצה"ל, לחצו כאן]

מיסוד משרד ממשלתי דומיננטי להובלת שינוי

ד"ר יצחק אדיג'ס מציע משרד ממשלתי בעל סמכויות (במציאות הישראלית, לדעתי, חייב משרד כזה להיות חלק ממשרד ראש הממשלה) לכפות שינויים על משרדי הממשלה האחרים (Adizes, 2019). כיצד משרד כזה יוכל להתמודד עם התנגדות משרדי הממשלה האחרים, בייחוד במשטר קואליציוני - לאדיג'ס פתרונים...

[למאמר של יצחק אדיג'ס (באנגלית), לחצו כאן]

קביעת תאריך תפוגה לכל חוק ולכל נוהל ארגוני

עוד מציע אדיג'ס כי לכל חוק ולכל נוהל יהיה תאריך תפוגה. באופן כזה לא נתקע עם חוקים/נהלים מיושנים, שהולכים ונצברים, חונקים את החברה ומחזקים את הביורוקרטיה (Adizes, 2019). ושוב, איזה מנגנון ביורוקרטי יעבור הצעה כזו? לאדיג'ס פתרונים...

לסיכום

מתוך ההצעות ניתן להבין מדוע הדימוי של סרטן גרורתי מוצלח כל כך עבור ביורוקרטיה מתקדמת. פתרונות - יפים ויצירתיים ככל שיהיו - לא יוכלו להתגבר על התנגדות המנגנון הביורוקרטי לכל שינוי שיסכן את מעמדו ויפחית מעוצמתו.

לכן, שינוי אפקטיבי יכול לבוא או במצב משברי שבו אזל כוחו של המנגנון להתנגד; או 'מהסיבות הלא נכונות', כשהמנגנון אינו מבין את משמעות ההחלטה; ולכן מאשר אותה.

[לקובץ המאמרים, 'הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן]

מקורות והעשרה

One thought on “איך מתקנים ביורוקרטיה מנופחת?

  1. Pingback: הכל על ביורוקרטיה באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.