גרשון הכהן על תהילים קט"ז: "אתהלך לפני ה' בארצות החיים"

[בתמונה: הפרק מבטא שיא של ייאוש וטלטלת נפש. יכול לזכות בתחרות שירי דיכאון... תמונה חופשית שהועלתה על ידי mattwalker69 לאתר flickr]

[בתמונה: הפרק מבטא שיא של ייאוש וטלטלת נפש. יכול לזכות בתחרות שירי דיכאון... תמונה חופשית שהועלתה על ידי mattwalker69 לאתר flickr]

התהלכות לפני ה' בארצות החיים, לא יכולה להתממש אלא במעורבות אדם במבחניי החיים במלוא היבטיהם האנושיים. רק למתהלכים בארצות החיים מוכרת חווית "גם כי אלך בגיא צלמוות" רק הם חווים קבלת החלטות במצרי שאול, וככל הנראה רק להם מוכרת התגלות ישועת ה'.

[מאמר זה ראה אור לראשונה באתר 929, והוא מופיע פה באישורם ובאישור המחבר] [לאוסף פרקי ספר תהילים, לחצו כאן]

929

המאמר עודכן ב- 14 במאי 2022

אלוף במילואים גרשון הכהן כיהן בתפקידיו האחרונים בשירות פעיל בצה"ל, כמפקד המכללות הצבאיות וכמפקד הגיס הצפוני. הוא פרש משירות פעיל בספטמבר 2014, לאחר 41 שנות שירות‏. בעל תואר שני בפילוסופיה ובספרות השוואתית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. נשוי ואב ל-3 ילדים.

אלוף במילואים גרשון הכהן כיהן בתפקידיו האחרונים בשירות פעיל בצה"ל, כמפקד המכללות הצבאיות וכמפקד הגיס הצפוני. הוא פרש משירות פעיל בספטמבר 2014, לאחר 41 שנות שירות‏. בעל תואר שני בפילוסופיה ובספרות השוואתית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. נשוי ואב ל-3 ילדים.

זהו מאמר שני בשני מאמרים העוסקים בהיבטים מקוטבים של תהילים קט"ז. למאמר האחר, לחצו כאן:

*  *  *

בעומק המצוקה "אפפוני חבלי מוות, ומצרי שאול מצאוני" עולה התפילה הבסיסית: "אנא ה' מלטה נפשי".  בבוא הישועה בחילוץ מן המוות, "חילצת נפשי ממוות, את עיני מדמעה"; ונאמרת אמירה הכוללת גם הבטחה והתחייבות אישית וגם תפילה בציפייה לעתיד: "אתהלך לפני ה' בארצות החיים".

נכון לקרוא את פרק קט"ז עם פרק ס"ט, המבטא שיא של ייאוש וטלטלת נפש; ויכול לזכות בתחרות שירי דיכאון... המצוקה האישית מתוארת בעושר דימויים, עד כדי גרוטסקה: "רבו משערות ראשי שונאיי חינם... אשר לא גזלתי אז אשיב." (פסוק ה'). המצוקה משתקפת גם באופן בו נתפס מצבו המדוכדך של המדוכא בעיניי המתבוננים בו מבחוץ: "ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל. ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר" (י"ב, י"ג).

[בתמונה: היכן הן ארצות החיים? בשאול כמובן. התמונה היא צילום מסך מסדרת פוקס "לוציפר", שנוצרה על ידי טום קאפינוס התמונה מתארת את לוציפר (השחקן טום אליס), המולך על השאול... אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

[בתמונה: היכן הן ארצות החיים? בשאול כמובן. התמונה היא צילום מסך מסדרת פוקס "לוציפר", שנוצרה על ידי טום קאפינוס התמונה מתארת את לוציפר (השחקן טום אליס), המולך על השאול... אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

היכן הן "ארצות החיים"?

הן מנוגדות כמובן למחוזות המוות והשאול. אבל מנקודת מבט נוצרית-יהודית שבאלפיים שנה אחרונות העלתה את הקדוש המתבודד לדרגת קדושה עליונה, ארצות החיים מנוגדות לארצות הקודש. ראוי לעיין בפרוש המאור-ושמש לפרשת נוח על הפסוק "נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו". הודגש ההבדל בין "איש צדיק תמים", לבין הנאמר בהמשך: " בוא אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני... " (בראשית, ז',ב') ושואל מאור-ושמש, מדוע נלקח מנוח התואר תמים. ומסביר כי לאחר מאה עשרים שנה בהם נוח עסק בבניית התיבה, אכן נותר נוח רק צדיק ולגמרי יצא מתמימותו. הקמת פרויקט בהיקף תיבת נוח, חייבה אותו להיות מעורב עם הבריות ומי שמצוי בחיכוך הפעיל בפעולה בין הבריות אינו יכול להיות תמים. במבחן חיי המעשה, זקוקים גם להתחכמות ולעורמה שהם בלשון הזוהר: "חוכמא עילאה" (חוכמה עליונה). "וזה דבר יותר גבוה ממדרגת תמימים ללא שכל" (עיין שם) מכאן עולה ההבחנה בין האיש הצדיק תמים, המתהלך לפני ה' בארצות הקודש לבין הצדיק הנעלה יותר, מנקודת מבט חסידית קבלית, המתהלך לפני ה' בארצות החיים.

באותה מגמה, בפרשת קדושים, בהתייחסות לקריאת פרשה זו במעמד הקהל, הודגשה בפירוש "מאור ושמש", חשיבות ההשתתפות של הצדיק בהתכנסות הכוללת במעמד הקהל: "אם ירצה אדם לפרוש מן הציבור ולהתבודד עצמו להתפלל ביחיד, בלתי אפשרי שישיג הקדושה העליונה, שאי אפשר לשום נברא להיות ביחיד זולת הבורא יתברך שהוא יחיד ומיוחד... לכן צריך אדם לדבק עצמו עם עובדי ה' ולהיות בכנסיה יחד עמם ולזה מדייק רש"י שפרשה זו נקראת בהקהל" (ויקרא, י"ט, מאור ושמש).

[לאוסף המאמרים על 'פרשת קדושים', לחצו כאן]

[בתמונה: לכן צריך אדם לדבק עצמו עם עובדי ה' ולהיות בכנסיה יחד עמם ולזה מדייק רש"י שפרשה זו נקראת בהקהל... התמונה היא צילום מסך מסרטון היוטיוב: "חיילי גולני מתפללים יחד להחלמת חבריהם הפצועים"]

[בתמונה: לכן צריך אדם לדבק עצמו עם עובדי ה' ולהיות בכנסיה יחד עמם ולזה מדייק רש"י שפרשה זו נקראת בהקהל... התמונה היא צילום מסך מסרטון היוטיוב: "חיילי גולני מתפללים יחד להחלמת חבריהם הפצועים"]

כאן הבשורה הגדולה

התהלכות לפני ה' בארצות החיים, לא יכולה להתממש אלא במעורבות אדם במבחניי החיים במלוא היבטיהם האנושיים. רק למתהלכים בארצות החיים מוכרת חווית "גם כי אלך בגיא צלמוות" רק הם חווים קבלת החלטות במצרי שאול, וככל הנראה רק להם מוכרת התגלות ישועת ה'.

גם השימוש בפועל "אתהלך" מזמין עיון. המילה ל"התהלך" מבטאת פועל חזק, אקטיבי פי כמה מ"ללכת". בתרגומי תנ"ך לאנגלית, (מענין כיצד תורגם בתרגום השבעים) הממד האקטיבי הטמון בהתהלכות פשוט נמוג. המתהלכים הם חנוך, נוח ואברהם. (בראשית ו',ט' ; בראשית יג, י"ז; בראשית י"ז,א') גם דוד במתהלכים, "ויהי לעת ערב ויקום דוד מעל משכבו ויתהלך על גג בית המלך וירא אישה רוחצת" (שמואל ב' י"א, ב'). גם השטן מתהלך באקטיביות זוממת רוע כנאמר בתשובתו לשאלה מאין תבוא? "משוט בארץ ומהתהלך בה" (איוב א', ו')

באופן ייחודי רק אברהם מצווה במילים: "קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה..." (בראשית י"ג, י"ז) וכן בציווי נוסף רב משמעות: "אני אל שדי, התהלך לפני והיה תמים" (בראשית י"ז, א').

על ההתהלכות...

על המילים "אני אל שדי" פרשו חז"ל, אני אל שאמר די לבריאת העולם וצמצמם עצמו. מרגע הצמצום מצוי האדם במבוכי החיים, בתודעת מצוקת ההעדר, ללא גילוי ברור של רצון האל. כאן מוקד הדרישה בהתהלכות לפני ה' ללא הדרכה ברורה, בהבנה שלעיתים רק מתוך חיכוך ההתהלכות, בחרדת ההתקדמות אל הבלתי נודע, שם נדרשת עוצמתה האקטיבית של ההתהלכות, שם מתממשת הנאמנות הגדולה של המתהלך לפני ה' בארצות החיים.

לכולנו מומלץ לבחון עד כמה אנו אם בכלל מתהלכים בחיינו, והאם באמת סובבים חיינו במבחניי ארצות החיים.

[לכולנו מומלץ לבחון עד כמה אנו אם בכלל מתהלכים בחיינו, והאם באמת סובבים חיינו במבחניי ארצות החיים... תמונה חופשית שהועלתה על ידי Ninian Reid לאתר flickr]

[לכולנו מומלץ לבחון עד כמה אנו אם בכלל מתהלכים בחיינו, והאם באמת סובבים חיינו במבחניי ארצות החיים... תמונה חופשית שהועלתה על ידי Ninian Reid לאתר flickr]

[לאוסף פרקי ספר תהילים, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!  

One thought on “גרשון הכהן על תהילים קט"ז: "אתהלך לפני ה' בארצות החיים"

  1. שים לב שבתרגום ללטינית אתהלך הוא ארצה (לרצות את האל) ומכאן התפתח השם פלצבו אותה תופעה מלאת כוח של ריפוי או של תרופת דמה בכל זאת יש לה השפעה על הקלה בתסמינים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *