שרית אונגר-משיח: אסטרטגיה של קליקות בכיתת לימוד

%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי AnneCN לאתר flickr]

[לאוסף המאמרים על ניתוח רשתות ארגוניות במוסדות חינוך, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על 'קליקות והשלכותיהן', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן]

עודכן ב- 13 במרץ 2023

אינג' שרית אונגר-משיח היא מומחית לניתוח רשתות ארגוניות (ONA), ושותפה בחברת 'ייצור ידע'. שימשה בעשור האחרון כמנהלת הידע של חברת TECI. בעלת תואר שני במנהל עסקים למנהלים מאוניברסיטת בן גוריון.

*  *  *

נדמה לנו שהפוליטיקה הארגונית היא נחלתם של ארגונים בוגרים, אולם אותם תהליכים שאנחנו מזהים בהם, ניתנים לאיתור גם בכיתת לימוד בבית הספר.

קליקה (Clique) היא הביטוי הרשתי של הפוליטיקה הארגונית: התארגנויות מקומיות שמטרתן לאחד את העוצמה המצרפית שלהם כנגד יריבים. משמע, מה שמנחה את התנהגותן של הקליקות הוא מאבק העוצמה בארגון.

נגדיר קליקה כסוג של מבנה ארגוני, לא פורמלי. שהוא תת מערכת המאופיינת בשיתוף פעולה פנימי, אך בסגירות כלפי חוץ. על כן, מכוון שיתוף פעולה זה, פעמים רבות, נגד מטרות מערכת העל.

המקרה הלימודי שלנו מתחיל מתיעוד תמונת המצב החברתית בכיתת לימוד ביום האחרון ללימודים בשנה הקודמת, שמוצגת בתרשים מס' 1, שלמטה. כיתה זו מפוצלת מבחינה חברתית כך:

  • שתי קליקות מרכזיות - כמעט שוות בגדלן.
  • עוד קליקה קטנה נוספת, המונה שתי תלמידות.
  • תלמידה אחת בודדת, שהגיעה לכיתה באותה שנה, ולא הצליחה להיקלט בקליקות הקיימות.

[להרחבת המושג: 'פוליטיקה ארגונית', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'קליקה', לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על 'עוצמה', לחצו כאן] [להרחבה בנושא: 'מאבק העוצמה בארגונים', לחצו כאן] [להרחבת המושג, 'מערכת מורכבת', לחצו כאן]

תרשים מס' 1: תמונת המצב החברתית בכיתה בסוף שנת הלימודים הקודמת

1-%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9e%d7%aa

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

לאן תתחברנה התלמידות החדשות?

תרשים מס' 2 למטה, מתאר את היום הראשון ללימודים השנה הנוכחית. לכיתה שובצו 3 תלמידות חדשות (מסומנות בעיגול אדום). אחת מהן איננה מנותקת לגמרי, כיוון שהיא מכירה תלמידה אחרת מהכיתה. תלמידה זו הייתה חברה בקליקה הקטנה שלא הייתה שייכת לשתי הקליקות המרכזיות בכיתה, והתוצאה הטבעית הייתה, שהתלמידה החדשה נספחה אליהן, אך הייתה מחוברת, מטבע הדברים, גם ל'חדשות'.

תרשים מס' 2: תמונת המצב החברתית בכיתה ביום הראשון לתחילת שנת הלימודים

2-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

מדוע הקליקות הוותיקות והגדולות לא קלטו את ה'חדשות'?

כיתה בבית הספר היא ארגון לכל דבר, ומניתוח ארגונים אנחנו כבר יודעים, שהראשונים להסביר פנים לעובד החדש לא יהיו חברי הקליקות המרכזיות בארגון - שמחזיקות במירב העוצמה בכיתה - אלא דווקא אלה ש'נשארו בחוץ'. ממצא זה הולם גם את מה שאנחנו יודעים, בספרות ובפרקטיקה, על הקשר שבין עוצמה ושיתוף פעולה: בעלי הנכונות הרבה ביותר לשתף פעולה הם בעלי העוצמה הנמוכה, שהחבירה עם בעלי ברית חדשים מעצימה את כוחם; ולהפך: לעובד החדש אין עוצמה כלל. לכן, ייקח זמן אם בכלל, עד שהעובדים העוצמתים יתנו אליו את לבם! (יחזקאלי ואונגר-משיח, 2016א'; יחזקאלי ואונגר משיח, 2016ב'). כך יקרה גם בכיתה. הקליקות המרכזיות תהיינה סגורות בתחילה בפני ה'חדשים', ומי שיחזר אחריהם - בתקווה ליצור עימם עוצמה מצרפית גדולה יותר - הן הקליקות החלשות, והתלמידים המנותקים ש'נותרו בחוץ'.

כך, נספחה התלמידה החדשה - גאיה - לחברה שהכירה מחוץ לכותלי בית הספר, וביחד הגדילו את הקליקה לשלוש בנות, אבל המשיכה לשמור על קשר וסולידריות עם חברותיה ה'חדשות'.

במקביל, האירה התלמידה המנותקת פנים לשתי התלמידות החדשות שנותרו וחברה אליהן; והן שמחו על קבלת האורחים, שלה לא זכו מיתר חברי הקליקות המרכזיות. (ראו תרשים מס' 2):

תרשים מס' 2: תמונת המצב החברתית בכיתה ביום השני לתחילת שנת הלימודים

2-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

מצב אסטרטגי חדש נוצר, והוא מחייב נקיטת פעולה...

בכיתה שלנו - בנוסף לשתי הקליקות הוותיקות והגדולות - קיבלנו עתה קליקה חדשה גדולה בהתהוות. הגורם העוצמתי באותה קליקה הינו התלמידה החדשה המכונה גאיה. זאת כיוון שהפכה למקשרת (למתווכת / לצוואר בקבוק) בין שתי הבנות הוותיקות לתלמידות החדשות.

[להרחבת המושג: 'התהוות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'צוואר בקבוק', לחצו כאן]

תרשים מס' 3: קליקה גדולה חדשה מתהווה

3-%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%94%d7%95%d7%95%d7%94

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

זוהי התפתחות אסטרטגית מהותית בעולמה הבלתי פורמלי של כיתה, שבה פעלו עד כה שתי קליקות יריבות. שהרי, אם תחבור הקליקה השלישית לאחד הצדדים היריבים, תתהווה קליקה גדולה עיקרית בכיתה המרכזת את עיקר העוצמה. המשמעות היא שנפתח מירוץ נגד הזמן של שתי הקליקות היריבות, על צירוף הקליקה החדשה לאחת משתיהן.

ובאמת, מנהיגת אחת הקליקות (הגדולה בין השתיים) סטתה ממנהגה, ויתרה על הכבוד, ויצרה קשרי חברות עם גאיה - בעלת העוצמה בקליקה החדשה - כבר ביום השלישי ללימודים. התוצאה: מהר מאוד נוצרה חבירה בין שתי הקליקות. התוצאה: היווצרות של קליקה מובילה, שדחקה את האחרת למצב של מיעוט בכיתה...

מי הרוויח ברמה האישית מהמהלך?

לפחות בטווח הקצר, יצאו שתיים מחוזקות מאוד ברמה האישית מהמהלך:

  • יפעת, מנהיגת הקליקה שהפכה בעצם לעוצמתית בכיתה (ל'מלכת הכיתה').
  • גאיה, ששוב הרוויחה ממיקומה כמתווכת בין שתי חלקיה של אותה קליקה מורחבת (ראה תרשים מס' 4):

תרשים מס' 4: תמונת המצב החברתית בכיתה ביום השלישי לתחילת שנת הלימודים

5-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

[לקובץ המאמרים על 'קליקות והשלכותיהן', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על ניתוח רשתות ארגוניות במוסדות חינוך, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן]

מקורות והעשרה

3 thoughts on “שרית אונגר-משיח: אסטרטגיה של קליקות בכיתת לימוד

    • Nahman Ben Dor ממש ממש לא…..
      הקליקות קיימות עוד מראשית דרכינו בין הילד להוריו בין הילד לאחיו ומאוחר יותר בינו לבין ילדי הגן וכן הלאה… רק מסתבכים יותר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *