האשטאג #

האשטאג (hashtag) הוא הסימון #, אשר משמש ברשתות חברתיות כתגית. הוא מקנה לנו יכולת חיפוש פוסטים ברשתות חברתיות.

כאשר שמים האשטאג לפני מילה או צירוף מילים בפוסט שמעלים לרשת חברתית כלשהי (למשל MeToo#), המשמעות היא שאחר כך יהיה ניתן למצוא את הפוסט הזה, ופוסטים נוספים באותו נושא, באמצעות חיפוש ההאשטאג.

השימוש בהאשטאג מאפשר לרכז את כל הפוסטים בנושא מסוים במקום אחד, ובנוסף מאפשר לבצע חיפוש על ההאשטאג שייתן את כל התוצאות המתאימות.