גרשון הכהן: די לחרדת החורבן!

יהודים רבים וטובים יעברו גם השנה את צום תשעה באב, כעוד יום רגיל של קיץ. ובכל זאת, גם בלי זיקה מיוחדת לתשעה באב, נטועה בליבם חרדת חורבן. זו חרדה קיומית האוחזת ביהודי בכל ימות השנה כאילו נמסרת לו בירושה מדור לדור.

אבי הראל: מתי חל צום תשעה באב?

השאלה מתי חל צום תשעה באב היא לכאורה טריוויאלית, היות ולפי המסורת המקובלת, חורבן שני המקדשים היה בתשעה באב, ולא היא. לגבי חורבן בית ראשון, ראינו שקיימות שתי מסורות שונות לגבי תאריך חורבנו, שביעי או עשירי באב. לגבי המקדש השני תאריך חורבנו הינו עשירי באב, על פי עדותו מהשטח של יוסף בן מתתיהו...