עמר דנק: תגובה לאלוף במיל' יצחק בריק

ראוי לשים את האצבע על הבעיות האמיתיות: מבנה צבא היבשה בעייתי, זרוע היבשה אחראית על בניין הכוח ואילו הפיקודים על המוכנות המבצעית. פערי הסמכות והאחריות יוצרים מחלות חשוכות מרפא, שאת השפעתן ניתן להבין מדבריו הבוטים של האלוף במיל' יצחק בריק...