פנחס יחזקאלי: תיאורית הצרכים של מאסלו

הפסיכולוג האמריקני, אברהם מאסלו, פיתח בשנות הארבעים של המאה העשרים, תיאוריה; שבה, לאדם יש מדרג של צרכים, המדורגים לפי סדר היררכי של התעוררות. השגת אחד מהם הוא תנאי לשאיפה לבא אחריו במדרג. קבוצות הצרכים שהציע מאסלו מקובלות כיום על רוב החוקרים ואנשי המעשה. מקובלת גם ההנחה, שלפיה חשיבות הצורך מצטמצמת ככל שהוא מסופק, וגוברת עוצמת המוטיבציה של צורך מסדר גבוה ממנו...