פנחס יחזקאלי: 'לשרוף את הגשרים' – כשאין עוד דרך חזרה

המושג, 'לשרוף את הגשרים' (burning your bridges), הוא אחד המושגים המרתקים בהליכי קבלת החלטות  - שרלוונטי לחיינו האישיים, כמו גם הארגוניים והמדיניים. הוא מוגדר כיצירת מצב בלתי הפיך; שמצמצם מאוד את מגוון אפשרויות הפעולה שלנו, כך שאין בו יותר אפשרויות בחירה; ואין ממנו דרך חזרה. מקור הביטוי בנוהג הרומי להרוס גשרים בגבו של האויב כדי למנוע ממנו לברוח ולכפות עליו הכרעה...