מורכבות בחינוך

אנו מצויים היום בעיצומה של מהפכה בניהול, שמחוללות תורות המורכבות או תורות המדע החדש בניהול (הכוונה בעיקר לתורת המערכות המורכבות, תורת הרשתות המסבירה אותה; ותורת הכאוס. מוסדות החינוך הינם ארגונים מורכבים, שהמאפיינים והחוקים של מערכת מורכבת חלים עליהם; וכמו כל מערכת מורכבת, גם הם ניתנים לפישוט ומוסברים בעזרת רשתות. תורת הרשתות מעמידה לרשותנו כלים להבנת בית הספר ומרכיביו…

שרה בכור: צבי לם והמורכבות בחינוך

[בתמונה: צבי לם (משמאל) וספרו: ההגיונות הסותרים בהוראה, שראה אור בספרית הפועלים. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן] החינוך ומוסדותיו הם מערכות מורכבות, וכאלה גם התיאוריות החינוכיות המתפתחות עם השנים. על כן, אין פלא שהבנת המורכבות בחינוך מלווה את השיח הפדגוגי מזה שנים, תחילה באופן אינטואיטיבי ולאחר מכן באופן מסודר יותר. מקום של כבוד בתחום…