פנחס יחזקאלי: משטרה – בין מערכת האכיפה לחברה – הרצאה בשני חלקים

ההרצאה הזו - המובאת בשני חלקים - הממוקדת באינטראקציה שבין: החברה; הפשיעה שבתוכה; החוק שבא לשמור מפניה על סדר החיים התקין; והמשטרה, שהיא הגורם הנגיש ביותר לציבור ממערכת אכיפת החוק....