יאיר רגב: קשה עבודת השדכן…

מתוך ספרו של שניאור זלמן חשין - שהיה המשנה לנשיא בית המשפט העליון - "שחוק ודמע בבית הדין" שיצא לאור בשנת 1947, אנו למדים, שאין לקנא בשדכן. עבודתו קשה כקריעת ים סוף, משום שכמעט תמיד שני הצדדים משוגעים, והשדכן צריך לאחוז בכל מיני תחבולות, כדי ליישב את דעתם עד שיסכימו זה לזו...