אודי מנור: תסמונת זורבה היווני

ישנם קווי דמיון רבים בין הדילמות היווניות לישראליות: די להזכיר כותרות כמו 'מדינה יוונית-דמוקרטית' או 'מיהו יווני'... בזכות ההיסטוריה, גם זו של יוון, אנחנו כבר לא עם לבדד ישכון. אף פעם לא היינו, 'רק בראש', אבל זה כבר עוד נושא לעוד מאמר בפעם אחרת...