פנחס יחזקאלי: קונספירציה – קנוניה חשאית להשגת מטרות

קונספירציה (Conspiracy) היא סוג של קנוניה/קשר מזימה - הנרקמת בחשאי בין מספר אנשים/גורמים, כחלק ממאבקי העוצמה, להשגת מטרות שונות...

פנחס יחזקאלי: קנוניה ארגונית – כשגורמים בארגון חוברים נגד אחרים

קנוניה ארגונית (Collusion in Organizations and Management) היא מושג מתורת הארגון, מתחום הפוליטיקה הארגונית. זהו מצב, שבו מספר גורמים בארגון (קליקה; ראו פירוט בהמשך) חוברים יחד נגד אחרים או נגד הארגון - בין בהקשרים פליליים ובין אחרים - להשגת מטרותיהם, במסגרת מאבקי העוצמה הארגוניים והפוליטיקה הארגונית שלו...