סוזי בן ברוך: אחריות פלילית, והתייחסות מערכת המשפט לקטינים עוברי חוק

מניין נובעת הגישה ה'סלחנית' בבתי המשפט לקטינים, ומהי מטרתה? חוקי מדינת ישראל  מושתתים על עקרונות האמנה לזכויות הילד, הרואה בקטינים עוברי חוק תוצאה של נסיבות. לכן, דרכי טיפול קודמות לדרכי ענישה. החוק מעלה דרכי טיפול מגוונות, על בסיס ההנחה הנ"ל...

סוזי בן ברוך: חוק הקנביס החדש באשר לקטינים  בלבד (18-)

מהשאלות שמופנות אלי בנוגע לחוק הקנביס החדש אני למדה, שרבים אינם מודעים למשמעויות הנובעות מהחוק, לקטינים ולבגירים, בנוגע להחזקה או שימוש בסם מסוג קנאביס, או השרף שלו, לצריכה עצמית. לכן, מצ"ב הסבר ליישום החוק, בנוגע לקטינים. הסבר דומה יצא בנוגע לבגירים במאמר נפרד...

יאיר רגב: האם ילדים עלולים לשקר בקשר לפגיעות מיניות?

ילדים מסוגלים להיות עדים מהימנים וטובים, אבל זה תלוי באופן התשאול שלהם. אם מישהו שואל אותם בצורה בלתי נכונה, בצורה מכוונת, יש חשש שהילד יאמץ לזיכרונו פרטים ששמע מהשואל, ולא מהחוויה שלו, והזיכרון יזדהם. תשובות קצרות של כן ולא לא מספיקות לנו כדי להבין מה קרה...

מאיר גלבוע: תשאול קטינים במסגרת חקירה פלילית

מטרת מאמר זה היא להציע מסגרת לתשאול קטינים, הנמצאים בחקירה משטרתית, שתאפשר לחוקרי המשטרה להביא את הנחקרים הקטינים לידי שיתוף פעולה ומסירת הידוע להם על העבירה הנחקרת, ואם הם החשודים - להודות בעבירה המיוחסת להם, מחד גיסא, לקבוע גבולות לתשאול כזה, על מנת שהעדויות וההודאות שיתקבלו יהיו אמיתיות ולא הודאות שווא שהושגו עקב שימוש בלחצים אסורים ומוגזמים...

חביב ואח': דו"ח מחקר – הטיפול המשטרתי בקטינים ובני נוער

מחקר הערכה מיפוי פעולות המשטרה וקשריה עם גורמים חיצוניים [לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [לאסופת המאמרים בסוגיית עבריינות הנוער באתר, לחצו כאן] [להורדת המאמר כאן:  ז'ק חביב ואח – הטיפול המשטרתי בקטינים ובבני נוער] פרופ' ז'ק חביב, דליה בן רבי, נטע ברנע, ג'וסלין לוי ג'וינט  – מכון ברוקדייל, המרכז לילדים ולנוער בשיתוף: פרופ'…