פנחס יחזקאלי: האם הדינמיקה של מערכת קורסק תחזור על עצמה במהופך באוקראינה?

האם כמו הגרמנים בקורסק, האוקראינים יתקפו ראשונים עם הציוד החדש שקיבלו, היישר לתוך שטחי ההריגה שהכינו להם הרוסים במהלך החורף? האם הרוסים - כמו שעשו ב- 1943 בקורסק - ימתינו להם מאחורי קווי ההגנה שבנו (המעשה הרוסי הנכון להבנתי)? או יהמרו ויתקיפו?