גרשון הכהן: ההגנה המרחבית ביישובי הספר- חיוניות מערכתית מחודשת

בנוסף לאיום האש הרקטית - המוכר מכבר -הולך ונבנה איום חדש: גם בצפון גם בדרום, נבנו כוחות קומנדו בהיקף מערכתי, המיועדים לכיבוש יישובים ומתקני צה"ל בקדמת הגבול. איום זה מבליט חסך בכוחות מקומיים זמינים בכוננות מתמדת,  להגנת יישובי הספר כנגד התקפת פתע ההולכת ונעשית לדרך פעולה אפשרית וסבירה...