קאטפיש: ההתחזות לאחר ברשת

קטפיש (Catfish - שפמנון בעברית) הוא שם כולל למספר מיני דגים הנחשבים כדגים המזיקים לסביבה ולמגדלי הדגים. השפמנונים משתמשים בזיזיהם כדי לחוש את הסביבה ולמצוא טרף. הם מזנקים לעבר טרפם ובולעים אותו ברגע ובהרבה מקרים הם מתקבצים יחד ב"סעודת זלילה". יש אף שפמנונים אוכלי אדם... אולי גם בשל כך, הושאל השם 'קאטפיש' לתיאור התופעה של תרמית זהות באינטרנט: של זיוף פרופילים והתחזות לאחרים ברשתות החברתיות. 'קאטפיש' הוא אדם היוצר פרופיל מזויף, למטרות הונאה...