עופר בורין: ישעיהו, פרק מ – אָכֵ֥ן חָצִ֖יר הָעָֽם וְהָיָ֤ה הֶֽעָקֹב֙ לְמִישׁ֔וֹר

יש לנו תפקיד על הכדור – לקיים חברה צודקת. כדי לקיים חברה צודקת צריך שתהייה לעם ישראל עצמאות שבה הוא יכול להחליט עבור עצמו את סדרי החברה. חברה לא יכולה להיות וירטואלית או פרזיטית. היא צריכה מקום שיהיה שלה והיא צריכה לקיים את עצמה ולהתמודד עם הקושי הקיומי...

עופר בורין: איוב, פרק מ – מיהו צדיק

למעשה, אומר אלוהים לאיוב:  על הצדק בעולם אני לא אחראי. אני אחראי על הצדק במובן של הקמת עול, שבו הטבע מאוזן ומתקיים. על הצדק בראייה האנושית, אחראי האדם. ואם אתה רואה עצמך כצדיק, אז עליך לפעול למען הצדק בעולם כולו ולא רק על הצדק הפרטי שלך...