גרשון הכהן: מגמות המלחמה באוקראינה

לנשיא פוטין ברור כי למרות כל עוצמתו הצבאית - שהופעלה עד כה רק בחלקה - אין ביכולתו לפעול, כשהוא משוחרר מאילוצים מרסנים. עם זאת, ברור לו כי מה שלא יהיה, הוא אינו יכול להרשות לעצמו לצאת מובס מהמלחמה. בתודעה זו יעשה כמעט הכול על מנת לנצח.

פנחס יחזקאלי: עצירה אופרטיבית היא חלק מכל מתקפה

עצירה אופרטיבית-מבצעית Operational) Pause) היא מעבר של כוח תוקף להגנה או למגננה בשטח אויב, קודם שהגיע התוקף לנקודת השיא של ההצלחה (לנקודת המיצוי). הכוח יעבור להגנה במקום ובשיטה, שיבטיחו לו שמירה על מירב הישגיו או יכולת לחדש את התקפתו, או שתיהן כאחד.