עסקת בעלי עניין

בעולם אידאלי, החברה ומקבלי ההחלטות בה אמורים לפעול לטובתה, ומתוך שיקולים עסקיים טהורים. אבל החיים מורכבים... 'עסקת בעלי עניין' היא עסקה שבה למקבלי ההחלטות בחברה יש אינטרסים זרים ועניין שונה בהחלטה, מזה של טובת החברה ובעלי המניות. מושג זה מתחבר פעמים רבות לסוגיות של שחיתות כלכלית...